Opłaty za obiady

Opłaty za obiady

 • Płatności za obiady dokonuje się wyłącznie w formie przelewu na nr rachunku 67811010232003031077670004.
 • Za wrzesień płatności będą dokonywane w październiku.
 • Kwoty do wpłat będą podawane przez intendenta od 6. każdego miesiąca.
 • Wpłat należy dokonywać w naliczonej wysokości, bardzo ważne jest, aby nie wpłacać więcej ani mniej, tylko kwotę, która została podana.
 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki okres jest wpłata.
 • Płatności należy regulować terminowo - do 15. każdego miesiąca, poza czerwcem i grudniem, kiedy opłatę należy uiścić w terminie do 20. danego miesiąca.
 • Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.
 • Za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę od zaległości ustawowych.
 • Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie do godz. 8.00 danego dnia do sekretariatu szkoły, aby opłata za obiad nie została naliczona.
   
   
   

Sekretariat

Sekretariat czynny w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek:  8:00 - 15:00
Środa:  8:00 - 15:00
Czwartek:  8:00 - 15:00
Piątek:  8:00 - 15:00

Tel: 338430312 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

bip

Jak do nas trafić?