Opłaty za obiady

Opłaty za obiady

 • Płatności za obiady dokonuje się wyłącznie w formie przelewu na nr rachunku 67811010232003031077670004.
 • Za wrzesień płatności będą dokonywane w październiku.
 • Kwoty do wpłat będą podawane przez intendenta od 6. każdego miesiąca.
 • Wpłat należy dokonywać w naliczonej wysokości, bardzo ważne jest, aby nie wpłacać więcej ani mniej, tylko kwotę, która została podana.
 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki okres jest wpłata.
 • Płatności należy regulować terminowo - do 15. każdego miesiąca, poza czerwcem i grudniem, kiedy opłatę należy uiścić w terminie do 20. danego miesiąca.
 • Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.
 • Za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę od zaległości ustawowych.
 • Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie do godz. 8.00 danego dnia do sekretariatu szkoły, aby opłata za obiad nie została naliczona.
   
   
   

Trasa i godziny przywozu i odwozu uczniów z Broszkowic

TRASA I GODZINY

PRZYWOZU I ODWOZU UCZNIÓW Z BROSZKOWIC

od dnia 2 września 2022 roku

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Szanowni Państwo!

Z uwagi na remont, który w dalszym ciągu trwa na ternie szkoły, organizacja rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1.09.2022 wygląda w następujący sposób:

 • o godz.9:00 na sali gimnastycznej odbędzie się pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W  tej uroczystości biorą udział uczniowie klas I – III oraz rodzice uczniów klas pierwszych.
 • o godz.9:00 rozpocznie się spotkanie uczniów klas IV – VIII z wychowawcami według następującego harmonogramu:

Zaproszenie ofertowe - usługa przewozu uczniów

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto, w trybie art.2 ust.1, pkt.1 tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U 2021 poz. 1129 z późn.zm.), w Szkole Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach prosimy o złożenie oferty cenowej na „Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów i ich opiekunów w dni nauki szkolnej z Broszkowic do Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach w roku szkolnym 2022/2023”, tj. od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

 

Pobierz plik PDF

Podręczniki

Wykaz podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2022/20233

Wykaz podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2022/20233

Podręczniki kupują rodzice we własnym zakresie

 

Pobierz plik PDF

Sekretariat

Sekretariat czynny w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek:  8:00 - 15:00
Środa:  8:00 - 15:00
Czwartek:  8:00 - 15:00
Piątek:  8:00 - 15:00

Tel: 338430312 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

bip

Jak do nas trafić?